SDH HLAVŇOV

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově

Pozvánka na již 25. ročník soutěže o Putovní pohár SDH Hlavňov


140 let SDH Hlavňov a dálková doprava vody na Hvězdu

Je to již 140 let co se občané Hlavňova rozhodli po vzoru okolních obcí založit vlastní sbor dobrovolných hasičů se symbolickým názvem Hvězda. Takové významné výročí si žádá velkolepých oslav, a tak se i 9. a 10. 6. 2023 stalo.

V pátek 9. 6. proběhla výroční valná hromada v restauraci v Suchém Dole. Večer jsme si zopakovali významné události našeho sboru, udělili několik vyznamenání našim členům a od okresního sdružení hasičů jsme jako sbor obdrželi medaili Za Zásluhy.

Druhý den, v sobotu 10. 6. jsme měli napilno. Po čtvrté v historii jsme se s okolními jednotkami domluvili na netradiční akci. Cílem akce je dostat z místního rybníku vodu až na Hvězdu za pomocí požárních stříkaček a hadicového vedení. Trasa je dlouhá 2,2 km s převýšením 150 m. Tato událost se konala poprvé v roce 1966, následně v roce 1983 u výročí 100 let, 2003 u výročí 120 let a letos u výročí 140 let. Celá akce se zároveň pojala jako námětové cvičení okrsku Ostaš po události loňského požáru v Českém Švýcarsku, kde byla právě dálková doprava vody nezbytná. Události se zúčastnilo 10 jednotek – Martínkovice (CAS24), Police nad Metují (CAS20), Velká Ledhuje (PS12), Velké Petrovice (PS12), Žďár nad Metují (PS12), Bezděkov nad Metují (PS12), Bukovice (CAS16), Pěkov (PS12), Suchý Důl (PS12), Hlavňov (PS12). Před Chatou Hvězda na vodu čekala naše historická stříkačka Zikmund, ze které se symbolicky stříkala voda na dvě strany Broumovských stěn. Od rybníku až na Hvězdu bylo zapotřebí celkem 121 hadic B. Celé akce se zúčastnilo 68 dobrovolných hasičů. Začátek tvorby vedení byl v 9:00, v 9:50 se začala sát voda z rybníku a v 10:31 již byla voda na Hvězdě.

Odpoledne nás čekal program oslav na místním fotbalovém hřišti. Začalo se stříkáním vody z hadicového vedení D programu. Následovala ukázka zásahu u autonehody, kde se nám předvedli jak hasiči tak záchranka. Viděli jsme různé perfektně zpracované modely tanků. Uhasili jsme papírový hostinec za pomocí historické koňské stříkačky. Pro děti jsme připravili pěnu, ve které se mohly vyřádit. Přijela i Policie ČR a profesionální hasiči se žebříkem a další technikou. A aby toho nebylo málo, po celém dni nás ještě čekala taneční zábava s kapelou Ledvin Stones. Takže program byl myslím opravdu pestrý.

Pro nás byla po mnoha letech tato akce opravdu velkým soustem a myslím, že se vydařila, tak jak jsme si přáli. Tímto chci poděkovat za pomoc všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili nebo jakýmkoliv způsobem pomohli tuto událost uspořádat a zajistit. Speciální poděkování patří Městu Police nad Metují, jak za finanční podporu, tak že nám pomohlo s organizací a zajištěním zázemí pro oslavy. O další finanční podporu se postaral Královéhradecký Kraj s programem „Regionální rozvoj“, konkrétně „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji“. Díky této finanční podpoře jsme mohli zajistit zázemí a program oslav, ale zároveň nakoupit dvě profesionální radiostanice, které jsme využili právě pro dálkovou dopravu vody a do budoucna využijeme i v terénu. Za finanční podporu děkujeme.

Ještě jednou díky všem organizátorům,
Aleš Berger (ředitel cirkusu)

Pozvánka na oslavy výročí 140 let od založení SDH Hlavňov

Již 24. imitace zásahu při požáru v Hlavňově

Již tradičně se první říjnovou sobotu 1. 10. 2022 uskutečnil další ročník hasičské soutěže s příhodným názvem „Imitace zásahu při požáru“ na fotbalovém hřišti v Hlavňově. Soutěž se letos konala již po čtyřiadvacáté. Během příprav jsme tajně prosili Svatého Floriána (patrona hasičů a ochránce proti požárům), aby nám vyšlo počasí, a ten naše prosby zřejmě alespoň částečně vyslyšel, protože během soutěže nám počasí vydrželo. Díky tomu přišla celkem hojná účast diváků, fanoušků a hlavně dětí. Se soutěžícími sbory to bylo poněkud horší jako na ostatních soutěžích v okolí. Letos nepomohla ani motivace v podobě hodnotné ceny pro první místo. Soutěže se zúčastnilo pouze pět družstev.

Naši soutěž myslím není nutné dlouze rozebírat, za poslední roky se nic nezměnilo. Když hlavní rozhodčí Ivan Kraus st. odstartoval útok, každé družstvo vyběhlo k nenastartovanému automobilu, přepravilo se k místu zásahu, vyložilo veškerý pracovní materiál, a čekalo ho sání z umělého vodního zdroje, přetlakový ventil na vedení hadic, průlezové okno a finální terče. Z domácích hasičů jsme poskládali pouze jedno družstvo a trénovali jsme co to šlo. V loňském roce jsme totiž vyhráli první místo a letos nás čekala obhajoba. Po vylosování jsme šli na start jako první a všechno nám klaplo. Ostatním družstvům se také dařilo a předvedli dobré výkony. Pět družstev odsoutěžilo velmi rychle a mohlo se jít na vyhodnocení.

Díky podpoře MAS Stolové Hory a Městu Police nad Metují jsme pro první místo mohli zakoupit hodnotný dar, kterým letos byla sada dvou seker a brousku značky Fiskars v hodnotě 3000 Kč. S velkou radostí jsme první cenu předali našemu družstvu, protože nikdo ho letos netrumfnul. Druhé místo si odvezl SDH Suchý Důl, třetí místo SDH Česká Metuje, čtvrté místo SDH Pěkov a páté místo SDH Velká Ledhuje. Hned po finálním vyhlášení a předání cen začalo pršet a my tak oslavovali pod stanem a střechou místní klubovny.

Tímto krátkým shrnutím bych rád poděkoval MAS Stolové Hory a Městu Police nad Metují za finanční podporu při nákupu odměn pro zúčastněné sbory. První cena, sada seker může hasičům pomoci při práci již u reálného výjezdu. Další poděkování patří všem členům SDH Hlavňov, jejich rodinám a dalším, kteří nám pomohli soutěž zorganizovat. Kromě slabé účasti soutěžících družstev se soutěž vydařila a už nyní se těšíme na další, jubilejní 25. ročník!

Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

Hasičům z Hlavňova se po Covidové pauze zadařilo

První říjnovou sobotu 3. 10. 2021 se po roční Covidové pauze opět uskutečnila hasičská soutěž s názvem „Imitace zásahu při požáru“ na fotbalovém hřišti v Hlavňově. Soutěž se konala již po třiadvacáté. Kdo si vzpomene na poslední ročník, nezapomene na déšť, promočené hřiště a bláto. Tento rok nám však počasí opravdu přálo. Celý den svítilo slunce a snad i díky tomu jsme měli jak opravdu velkou účast diváků, tak s ohledem na situaci, i solidní účast soutěžících - celkem 8 družstev.

Bohužel nemohlo dorazit družstvo SDH Bezděkov nad Metují, které vyhrálo poslední dva ročníky první místo a mělo tak šanci si náš putovní pohár nechat už napořád doma (byl by to již třetí putovní pohár co si od nás odvezli). Naopak za námi zavítalo družstvo dorostu z SDH Bystré a družstvo žen z SDH Česká Metuje. Mladí kluci z SDH Bystré vypadali opravdu nadšeně, když viděli jinou soutěž než klasický požární útok, který mají jistě nadřený. Kromě dopravy vody z umělého vodního zdroje k terčům je totiž čekalo běh k automobilu, jízda automobilem, vyložení veškerého potřebného nářadí, přetlakový ventil uprostřed vedení hadic či průlez oknem.

Z domácích hasičů jsme poskládali dvě družstva a díky intenzivní přípravě i nové technice jsme získali první a druhé místo. Třetí místo si odvezl SDH Suchý Důl. Při vyhlášení výsledků zhodnotil celou akci i bratr Ivan Kraus, starosta KSH KHK, a pogratuloval všem zúčastněným sborům k jejich výkonu.

Je to již druhý ročník kdy nás finančně podpořila Místní Akční Skupina Stolové Hory. Díky MASce jsme opět prvnímu družstvu zakoupili dva páry zásahových rukavic, které tedy letos zůstaly doma a my je využijeme pro naši výjezdovou jednotku v případě již neimitovaného zásahu. O další finanční podporu se postaral Královéhradecký Kraj s programem „Regionální rozvoj“, konkrétně „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji“. Díky finanční podpoře jsme v minulém roce zrenovovali naší požární stříkačku PS12, se kterou jsme se mohli bohužel předvést jak divákům, tak ostatním soutěžícím až tento rok. V letošním roce jsme díky krajské finanční podpoře zakoupili i bezpečnostní a ochranné pomůcky – především zásahovou obuv, rukavice, nové helmy a zásahové komplety. Třetím podporovatelem akce je Město Police nad Metují. Co se vybavení týče, tak jsme investovali opravdu hodně času i peněz do obnovy našeho zásahového vybavení. Za finanční podporu všem zmíněným moc děkujeme.

V neposlední řadě patří poděkování všem účastníkům, kteří se podíleli na organizování letošního ročníku soutěže. Myslím, že akce se opravdu vydařila a už nyní se těšíme na další ročník.

Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

Hlavňovští hasiči v roce 2020 makali

Současná situace nám bohužel neumožňuje uspořádání klasické výroční valné hromady, a proto mi dovolte, abych Vás alespoň krátce seznámil s uplynulým rokem 2020 z pohledu SDH Hlavňov.

Nejprve naváži na konec roku 2019, kde jsem naše členy seznámil s technickým stavem našeho automobilu ARO 240 a přislíbil, že se budeme snažit automobil vyměnit. Hned na začátku ledna jsme se setkali s vedením města Police nad Metují a shodli se na tom, že naše ARO už opravdu potřebám hasičů nevyhovuje a jeho údržba je již časově i finančně nevýhodná. Naplánovali jsme tedy akci na celý rok 2020 a domluvili se, že společně situaci vyřešíme. Prvním úkolem bylo prodat naše současné auto, které u nás v hasičárně parkovalo téměř 20 let. Pro tehdejší ARO 240 se 28. 5. 2001 vydali naši hasiči do obce Čelčice u Prostějova. Automobil původně zelené barvy se používal především pro náročnou terénní práci v lese. Město Police nad Metují za automobil tehdy zaplatilo 50 000 Kč. Za stejné peníze jsme automobil po tak dlouhé době prodali pánovi do Dobrušky.

Po několika výpravách do autobazarů jsme si vyhlídli bílý 9ti-místný automobil Volkswagen Transporter 2.0TDI LONG z roku 2010 z Knovíze u Slaného. Bílý automobil bylo nutné obléct do hasičského kabátu. S tím nám pomohla firma RDesign z Nového Města nad Metují, která nám na automobil nalepila červenou folií s nápisem HASIČI. Dalším problémem byl vozík na požární stříkačku. Původní podvozek již také nesplňoval technické požadavky. Firma AZ Přívěsy u Mladé Boleslavy nám původní skříň z vozíku hodila na nový podvozek. Další věcí byla instalace majáků, se kterými nám pomohla firma MEDTEC-VOP v Hradci Králové. Ještě než napadl sníh tak jsme stihli koupit nové zimní pneumatiky, vyměnit olej, filtry a nyní je auto kompletně připraveno k výjezdu.

Kromě automobilu jsme investovali čas a peníze do rekonstrukce požární stříkačky. Domluvili jsme se s firmou Vincker za Oloumoucí, že společně stříkačku zmodernizujeme. Když jsme dorazili na místo a ukázali naši PS12 tak nám pánové řekli: „Tož chlapi, co jste to sem dotáhlí? No, co to je za šrót?“. Tím nám dali najevo, že rekonstrukce byla opravdu na místě. Po měsíci jsme si přivezli kompletně předělanou stříkačku a těšili se, že ji budeme moci vyzkoušet na soutěži v Suchém Dole. Bohužel se už žádná soutěž nekonala a my si stříkačku schovali až na rok 2021.

Kromě událostí okolo automobilu a stříkačky jsme pomohli uspořádat tradiční Hlavňovský ples na Hvězdě, sběr železného šrotu, dotáhli do konce loňskou akci „vrata u hasičárny“ a nechali je polepit, provedli jsme potřebné tlakování hadic, provedli jsme úklid hasičárny nebo pomohli s vyklízením obecní stodoly.

To by byly ve zkratce nejdůležitější akce, které se nám v roce 2020 povedly uskutečnit. Uplynulý rok nebyl pouze o úspěších. Bohužel nás 25. dubna na vždy opustil člen Jaroslav Obršál st., který se mimo jiné zúčastnil dálkové dopravy vody na Sněžku v roce 1956. Cvičení se tehdy účastnilo 270 osob, dopravu vody provádělo pouze 22 nejlepších požárních družstev z jednotlivých okresů tehdejšího Královéhradeckého kraje. Naši hasiči se s ním byli naposledy rozloučit 4. května. Čest jeho památce!

V roce 2020 jsme bohužel ani pořádně nesoutěžili. První soutěž se konala až v červnu ve Velké Ledhuji, kam jsme se díky absenci automobilu vydali po svých a s přívěsem za traktorem. Získali jsme zde třetí místo a odnesli si pěšky pohár na Hvězdu. Druhou soutěží kam jsme se vydali už s novým automobilem byla po několika letech obnovená soutěž v Pěkově, odkud jsme si přivezli čtvrté místo. Tím však naše soutěžení skončilo a kvůli aktuálnímu dění se soutěž v Suchém Dole ani u nás nekonala. Na místo soutěží si ale okolní sbory vyzkoušely několikadenní zásah u požáru velké skladovací haly se senem v kravínu u Hlavňova.

Rád bych na konci této zprávy poděkoval. Celou akci „nový hasičský automobil“ financovalo Město Police nad Metují. Akci „nová požární stříkačka“ podpořil Královéhradecký Kraj z dotačního programu Regionální rozvoj, konkrétně „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji“. Kromě pro nás velmi důležitých financí od Města Police nad Metují bych moc rád poděkoval i za všechen čas, který s námi musel trávit pan J. Beran, J. Škop a J. Hubka. Poděkování patří i členům, kteří se zúčastnili všech různých brigád, výjezdů, schůzek, domlouvání, zařizování apod.

Všem moc děkuji a přeji v novém roce hodně zdraví a úspěchů!

Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

Hlavňováci na výletě (12. 5. 2019)

Uběhly tři roky, a tak se dobrovolní hasiči z Hlavňova rozhodli opět uspořádat tajný výlet pro sebe a své spoluobčany. Výlet jsme naplánovali na neděli 12. května. Cílem výletu bylo letos Trutnovsko. Ve výsledku se nám přihlásilo 31 dospělých a 10 dětí, to je o 6 výletníků více než před třemi lety.

Prvním bodem byl hornický skanzen v Žacléři. Jedná se o muzeum hornictví se skanzenem budov, historickou a geologickou expozicí. Skanzen se nachází v bývalém Dole Jan Šverma v Žacléři, kde se dříve těžilo černé uhlí. V rámci prohlídky jsme prošli přes špinavé šatny (řetízkárnu), kde horníci započali svou směnu a vydali se přes cáchovnu do šachetní budovy jámy Jan, ve které je možnost se z vozíkového oběhu vydat na 52 metrů vysokou těžní věž Jan.

Po vydatném obědě následoval druhý bod. Pevnostní opevnění Stachelberg. Tato dělostřelecká tvrz tvořila součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Stachelberg byl rozestavěn v říjnu 1937 jako největší československá dělostřelecká tvrz a jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku. Jeho výstavbu přerušila mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí Německu v říjnu 1938. Stachelberg měl mít 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím. V současné době je zpřístupněno cca 750 metrů rozestavěného podzemí. Měli jsme tak ojedinělou příležitost vidět část rozsáhlých podzemních prostor v různých fázích výstavby – od zahájení výlomových prací až po betonáže chodeb a sálů. Nedělní výlet jsme zakončili krásným výhledem na Krkonoše z 21 metrů vysoké rozhledny Eliška.

Tímto bychom chtěli poděkovat Městu Police nad Metují za finanční podporu naší akce. Rád bych také jménem sboru i všech zúčastněných poděkoval našemu starostovi Honzovi Špulákovi za zorganizování celého výletu. Počasí nám sice moc nevyšlo, v dolech i v bunkru byla pěkná kosa, ale i tak jsme si výlet užili. Už teď se těšíme na další akci!

Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

Kontakt

Kontaktujte nás na emailu hasici@hlavnov.cz

Díky, Aleš Berger

TOPlist

Zaregistrováno 21.1. 2006