17. století

10. července 1607 byl v Broumově obžalován jakýsi BARTHEL, zvaný Bartlig, za četné zločiny proti mravopočestnosti. Při mučení doznal, že hříšně obcoval s Birkovou v Hlavňově, s nějakou Margaretou v Pěkově, s jednou ženou ze špitálu v Polici, se svou švagrovou v Hlavňově u stodoly, s vdovou Vermsličkovou z Bezděkova, když k němu přišla na posvícení, s jakousi Hlaváčkovou, také u Křižáků v Hlavňově. Dále se dopustil krádeží v Hlavňově, u Peškové na Honech a v Pěkově. Byl odsouzen a upálen.

Tentýž den byla v Broumově obviněna i Marianna BARTHELOVÁ (dcera předchozího delikventa), že utratila své nemanželské dítě. Byla sťata.