Vesnice Hlavňov leží bezprostředně pod Broumovskými stěnami, patří tedy k důležitým východiskům pro výlety na Broumovsku.

V úterý 15. října začnou práce na opravách výtluků/děr na místní komunikaci. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průjezdu obcí.

Kontejner na rostlinný odpad

publikováno

Vážení občané,

ve dnech 25. října - 4. listopadu 2019 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejner prosíme naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj.

Oprava výtluků

publikováno

Vážení občané,

v úterý 15. října začnou práce na opravách výtluků/děr na místní komunikaci. Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průjezdu obcí.

Nádoba na kovové obaly

publikováno

Vážení občané,

společnost MP umístila na vybraná veřejná stanoviště pro sběr tříděného odpadu šedou nádobu 240 l pro sběr kovových obalů. V případě naší obce je to vedle hasičárny. V tomto týdnu máme ještě přislíbeno, že zajistí polepení. Svoz bude zajišťovat spol. MP a zatím není zvolena četnost svozu, tu zvolíme podle toho, jak se budou nádoby plnit.

TURISTIKA, ZAJÍMAVOSTI

TRADIČNÍ AKCE