Vesnice Hlavňov leží bezprostředně pod Broumovskými stěnami, patří tedy k důležitým východiskům pro výlety na Broumovsku.

V pondělí 5. července 2021 bude z důvodu státního svátku zavřená městská kompostárna a odpadový sběrný dvůr. Děkujeme za pochopení.

Oprava odvodňovací štoly

publikováno

 

Aktuální informace k postupu stavební firmy na opravě odvodňovací štoly u kláštera 

 

V tuto chvíli řešíme postup firmy Silnice Svoboda a.s., která pro Benediktinské opatství sv. Václava, provádí stavební práce na opravě odvodňovací štoly v ul. Na Babí (v prostoru u kláštera), neboť zhotovitel stavebních prací neplní podmínky, za jakých byla stavba městem v projektové fázi odsouhlasena (především z hlediska povinnosti zachování koridoru pro pěší a cyklisty).

 

Tato skutečnost se dotýká jistě všech chodců a cyklistů, kteří užívají dopravní prostor ulice Na Babí, ale především žáků našich škol. O to více tlačíme nyní na zhotovitele, aby zajistil nápravu! Jednání mezi městem a zhotovitelem proběhne zítra v 8 hodin ráno, přičemž zhotovitel by nám již měl prezentovat návrh řešení vzniklé situace. Do té doby (resp. do doby, než se podaří koridor pro pěší v místě stavby zajistit) je třeba, aby všichni využívali jiné trasy, a to buď přes ul. Kostelní, nebo přes sídliště.

 

Bez toho, že byl zajištěn bezpečný průchod daným místem, nemůžeme nyní zajistit rychlé dočasné řešení. Zhotovitel zahájil práce na tzv. obtočném potrubí, přes které bude po dobu stavby nové štoly zajištěn odtok podzemních vod zpod kláštera, a bez zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů není možné do prostoru staveniště nikoho vpustit. 

 

O dalším vývoji Vás budeme bezprostředně informovat. V tuto chvíli bych Vás chtěl jen požádat o trpělivost s omezením průchodu podél kláštera, snažíme se zhotovitele přimět k co nejrychlejší nápravě. Doufám, že již zítra budeme moct poslat lepší zprávu.

 

Jirka Škop, místostarosta

Přednáška o astronomii

publikováno

TJ SOKOL Hlavňov z.s. vás zve na přednášku o astronomii, která se bude konat dne 27. 8. od 18:00 v místní klubovně.

Společně s odborníkem vám předvedeme, jak funguje lupa, dalekohled, mikroskop, astronomický dalekohled a další přístroje. Pokud nám to počasí dovolí, pak budeme moci detailně pozorovat oblohu velkým dalekohledem. Akce se pořádá v rámci dotačních titulů MAS Nad Orlicí a MAS Stolové hory.

Úplná uzavírka ulice Na Babí od 23. 8. 2021 do 17. 10. 2021

publikováno


Z důvodu nutné opravy barokní štoly Benediktinského kláštera pod silnicí III/303-19 a místní komunikaci (chodníku) v ulici Na Babí bude uzavřena komunikace v celé šíři, vyjma zajištění průchodu chodců koridorem se zábradlím.
Podrobné informace o uzavírce a vyznačení objízdných tras:

https://www.policenm.cz/urad/uredni-deska-1/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-z-duvodu-opravy-barokni-stoly-benediktinskeho-klastera-3217.html?fbclid=IwAR2lrBaBe1dLIm1J_GwWFRF5cxvq2RQaXQNJXcW6qojJqPlBP7NdNK0TwJg

nebo také na

https://www.policenm.cz/zivot- ve-meste/aktuality/uplna- uzavirka-ul-na-babi-od-23-8- do-17-10-2021-1875cs.html

naší obce se týká objízdná trasa pro nákladní automobily ve směru do Suchého Dolu a Velké Ledhuje.

TURISTIKA, ZAJÍMAVOSTI

TRADIČNÍ AKCE