18. století

5. října 1702 se v Hlavňově narodil Jiřík ŠORFA, známý jako Jiří Vostrý, zvaný Žitavec, jedna z postav románu Aloise Jiráska „Temno“.

 

1712
Byl založen rybník v Hlavňově.

 

1720
Byla postavena panská KRČMA v Ledhuji – na pozemku někdejšího klášterního „Babího dvora“.

Krčmář zde byl v pronájmu, roku 1734 byla hospoda prodána do soukromých rukou. Ročně se zde vyčepovalo na 100 sudů piva. V jednom sklepě Krčmy míval klášter uloženu část svého vína. Současně byly postaveny i panské krčmy také ve vsích HLAVŇOVĚ a v BĚLÉM.

 

15. dubna 1726
bylo opatem OTMAREM uděleno osobám protestantské víry, které učinily vyznání víry a přijaly svátost oltářní, rozhřešení z kacířství.

Protestanti byli odhaleni jezuitskými misiemi zejména ve vsích HLAVŇOVĚ, SUCHODOLE, BEZDĚKOVĚ a na PETROVICÍCH a byli donuceni se navrátit zpět ke katolické církvi. Přitom bylo tajně doneseno před vrata kláštera, případně ke zpovědnici, na 40 pytlů zakázaných, „kacířských“ knih. V pátrání po tajných evangelících na Policku si zvláště aktivně počínal královéhradecký jezuita Adam POUSTKA.

 

1750
Do kostela Nanebevzetí P. Marie byl opatem BENNONEM II. pořízen za 246 zlatých nový oltář Matky Boží Bolestné. Náklad neslo polické Bratrstvo Matky Boží Bolestné. Farníci z Hlavňova darovali na řezbářské práce dřevo z velké lípy.

 

23. ledna 1775
přitáhli na kancelář polické vrchnosti hromadně sedláci z LACHOVA, DĚDOVA a HLAVŇOVA, vedeni Antonínem SEIDLEM z Teplic, odmítli nadále vykonávat robotu a požadovali vydání údajného „zlatého patentu“, kterým měla být zrušena robota. Nakonec byli uklidněni Karlem DOSTÁLEM z Bělého a rozešli se.