Novinky z našeho Hlavňova

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov pořádá v sobotu 16. 10. 2021 od 16 hodin sběr železného šrotu.

Zájemci nechť připraví odpad na veřejně přístupném místě u svých domů či chalup. S objemnějším odpadem Vám rádi pomůžeme.

Oprava komunikace na Malé straně

publikováno

Vážení občané,jedním z mnoha projektů plánovaných na tento rok v naší obci je dlouho očekávaná oprava komunikace na Malé straně.

Oprava a následná pokládka asfaltovým kobercem by měla být realizována ve dnech 20. - 26.10. 2021.

Kdyby cokoliv nebylo jasné, pište, volejte.

 

Děkujeme za trpělivost při realizaci.

Volby 2021

publikováno

Vážení občané,

na odkazu níže naleznete výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výsledky za Hlavňov
Výsledky za Polici nad Metují

Již tradičně měla naše obec poměrně vysokou volební účast, ze 114 voličů, volilo v naší obci 88 občanů, což je 77% volební účast. Za to vám všem moc díky!

Sběr šrotu

publikováno

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov pořádá v sobotu 16. 10. 2021 od 16 hodin sběr železného šrotu.

Zájemci nechť připraví odpad na veřejně přístupném místě u svých domů či chalup. S objemnějším odpadem Vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás kontaktovat.2021-10-07_sber_srotu.png (740 KB)

Stavba lávky u rybníka

publikováno

Vážení občané,
ve středu 13. 10. 2021 zahájí firma STAVBY PAGAČ z Machova realizaci železobetonových základů u bezpečnostního přelivu Hlavňovského rybníka pro stavbu lávky. Pěšina z parkoviště na hráz rybníka bude uzavřena ochranným plotem a páskou. Prosíme občany, aby pro přístup k restauraci a do skal použili zadní přístupovou cestu.

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:

Za firmu PAGAČ:
Leoš Pagač Mobil: 737 327 367 e-mail: stavbypagac@seznam.cz

Za město Police nad Metují:
Ing. Scholz Pavel Mobil: 606 728 382 e-mail: scholz@policenm.cz
Jan Sýkora Mobil: 778 733 323 e-mail: sykora@policenm.cz

Děkujeme za Vaši vstřícnost a trpělivost při realizaci
V případě jakýchkoliv dotazů můžete také kontaktovat kteréhokoliv člena OV Hlavňov

 

Kominík

publikováno

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 13.10.2021
- cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč
- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Testování na COVID-19

publikováno

Pellyho domy ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. nabízejí možnost bezplatného antigenního otestování na COVID-19. Testování bude probíhat od 30. 9. 2021 pravidelně KAŽDÝ ČTVRTEK od 13 do 15 hodin v přízemí Pellyho domů.

Testování je k dispozici nejen pro návštěvníky kulturních a společenských akcí, ale i pro širokou veřejnost. Na testování může přijít kdokoliv bez předchozího objednání. Podmínkou je předložení občanského průkazu a průkazky zdravotní pojišťovny. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 antigenní test na každý týden. Otestovat se může i samoplátce (cizinci nebo osoby, které nemají nárok na test hrazený ze zdravotního pojištění. Např. test častěji než jednou za týden apod).


Rádi bychom touto službou obyvatelům, kteří nesplňují pravidla Ministerstva zdravotnictví, zjednodušili přístup na kulturní akce a další aktivity.

Radnice informuje - září

publikováno

Pellyho domy ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. nabízejí možnost bezplatného antigenního otestování na COVID-19. Testování bude probíhat od 30. 9. 2021 pravidelně KAŽDÝ ČTVRTEK od 13 do 15 hodin v přízemí Pellyho domů. Testování je k dispozici nejen pro návštěvníky kulturních a společenských akcí, ale i pro širokou veřejnost. Na testování může přijít kdokoliv bez předchozího objednání. Podmínkou je předložení občanského průkazu a průkazky zdravotní pojišťovny. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 antigenní test na každý týden. Otestovat se může i samoplátce (cizinci nebo osoby, které nemají nárok na test hrazený ze zdravotního pojištění. Např. test častěji než jednou za týden apod).
Rádi bychom touto službou obyvatelům, kteří nesplňují pravidla Ministerstva zdravotnictví, zjednodušili přístup na kulturní akce a další aktivity.

25. ročník Českého dne proti rakovině
Pokud chcete podpořit Český den proti rakovině zakoupením žluté kytičky, můžete si jí zakoupit tuto středu, čtvrtek a pátek v Autoservisu Na Sibiři nebo ve čtvrtek a v pátek v Polické městské knihovně ve výpůjční době. Děkujeme

Oznamujeme, že v ordinaci MUDr. Jany Čelková bude v těchto dnech ZAVŘENO:
od 25. 10. do 27.10.2021 – dovolená, 11. 11. 2021 – dopoledne školení, ordinace bude otevřena od 14:00 dle objednání a 15. a 16. 11. bude zavřeno z důvodu malování.

NO Církve československé husitské pro Vás opět připravila KONCERT PRO RADOST, který se uskuteční ve čtvrtek 30. září 2021 v 17.00 hodin.
Připravíme hezký hudební zážitek a těšíme se na Vás.

Mezinárodní den seniorů
čtvrtek 30. 9. 2021 od 14:00 Pellyho domy, sál / Odpoledne s kulturním programem a občerstvením, od 14:00 hod na sále Pellyho domů. Od 18:00 hod bude v Kolárově divadle následovat beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.

Beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.
čtvrtek 30. 9. 2021 od 18:00 Kolárovo divadlo / Beseda s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc. Pro polické seniory je vstup na besedu zdarma

Světáci - 73. Polické divadelní hry
sobota 2. 10. 2021 od 19:00 Kolárovo divadlo / Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy z nóbl společnosti. Dramatizace známé filmové komedie Z. Podskalského a V. Blažka v režii Jaroslava Součka. Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují, Náchodě a Hronově. Vstupné: 100 Kč
Podrobný program 73.PDH naleznete v příloze.

Na vědomost se dává, že v sobotu 2. října roku 2021 konati se bude další - již 31. ročník slavné Garden party. Panstvo shromáždí se o druhé hodině po poledni na Polickém rynku. Poté se špacírem vydá ku restaurantu Hvězda
Na brzké shledání se jménem celé famílie těší Maxmilián Katschner v.r. Roman Steiner tel.: 722 769 838.

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov Vás zve na 23. ročník soutěže o putovní pohár. Jedná se o Imitaci zásahu při požáru. Akce se uskuteční v sobotu 2. října od 13 hodin na místním fotbalovém hřišti. Občerstvení zajištěno."

Oprava odvodňovací štoly

publikováno

 

Aktuální informace k postupu stavební firmy na opravě odvodňovací štoly u kláštera 

 

V tuto chvíli řešíme postup firmy Silnice Svoboda a.s., která pro Benediktinské opatství sv. Václava, provádí stavební práce na opravě odvodňovací štoly v ul. Na Babí (v prostoru u kláštera), neboť zhotovitel stavebních prací neplní podmínky, za jakých byla stavba městem v projektové fázi odsouhlasena (především z hlediska povinnosti zachování koridoru pro pěší a cyklisty).

 

Tato skutečnost se dotýká jistě všech chodců a cyklistů, kteří užívají dopravní prostor ulice Na Babí, ale především žáků našich škol. O to více tlačíme nyní na zhotovitele, aby zajistil nápravu! Jednání mezi městem a zhotovitelem proběhne zítra v 8 hodin ráno, přičemž zhotovitel by nám již měl prezentovat návrh řešení vzniklé situace. Do té doby (resp. do doby, než se podaří koridor pro pěší v místě stavby zajistit) je třeba, aby všichni využívali jiné trasy, a to buď přes ul. Kostelní, nebo přes sídliště.

 

Bez toho, že byl zajištěn bezpečný průchod daným místem, nemůžeme nyní zajistit rychlé dočasné řešení. Zhotovitel zahájil práce na tzv. obtočném potrubí, přes které bude po dobu stavby nové štoly zajištěn odtok podzemních vod zpod kláštera, a bez zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů není možné do prostoru staveniště nikoho vpustit. 

 

O dalším vývoji Vás budeme bezprostředně informovat. V tuto chvíli bych Vás chtěl jen požádat o trpělivost s omezením průchodu podél kláštera, snažíme se zhotovitele přimět k co nejrychlejší nápravě. Doufám, že již zítra budeme moct poslat lepší zprávu.

 

Jirka Škop, místostarosta

Přednáška o astronomii

publikováno

TJ SOKOL Hlavňov z.s. vás zve na přednášku o astronomii, která se bude konat dne 27. 8. od 18:00 v místní klubovně.

Společně s odborníkem vám předvedeme, jak funguje lupa, dalekohled, mikroskop, astronomický dalekohled a další přístroje. Pokud nám to počasí dovolí, pak budeme moci detailně pozorovat oblohu velkým dalekohledem. Akce se pořádá v rámci dotačních titulů MAS Nad Orlicí a MAS Stolové hory.

Úplná uzavírka ulice Na Babí od 23. 8. 2021 do 17. 10. 2021

publikováno


Z důvodu nutné opravy barokní štoly Benediktinského kláštera pod silnicí III/303-19 a místní komunikaci (chodníku) v ulici Na Babí bude uzavřena komunikace v celé šíři, vyjma zajištění průchodu chodců koridorem se zábradlím.
Podrobné informace o uzavírce a vyznačení objízdných tras:

https://www.policenm.cz/urad/uredni-deska-1/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-z-duvodu-opravy-barokni-stoly-benediktinskeho-klastera-3217.html?fbclid=IwAR2lrBaBe1dLIm1J_GwWFRF5cxvq2RQaXQNJXcW6qojJqPlBP7NdNK0TwJg

nebo také na

https://www.policenm.cz/zivot- ve-meste/aktuality/uplna- uzavirka-ul-na-babi-od-23-8- do-17-10-2021-1875cs.html

naší obce se týká objízdná trasa pro nákladní automobily ve směru do Suchého Dolu a Velké Ledhuje.

Náchodské očkovací centrum se mimořádně otevírá 31. července pro neregistrované

publikováno

V sobotu 31. července se mimořádně otevírá očkovací centrum pro neregistrované zájemce o očkování proti onemocnění COVID-19 pro věkovou kategorii 12+.

 

V sobotu bude po celou dobu přítomen také dětský lékař, proto můžete využít očkovacího centra i pro vaše neregistrované děti.

PCR testy - Lékárna na zdravotním středisku Police n. M.

publikováno

Vážení občané,
Lékárna na zdravotním středisku nově nabízí PCR testy „Kloktej.to“ a jejich laboratorní zpracování s digitálním certifikátem do 24 hodin. V době odjezdů a návratů z dovolených může tato nabídka být vhodnou alternativou testování v nemocnicích Náchod nebo Broumov.

Pravidla pro dobrovolníky v zasažených oblastech Moravy

publikováno

Zásadní je v tuto chvíli:
! hlásit se na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi
! potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím, ostatní dobrovolníci budou nasazení primárně na úklid v okolí obcí
! nepočítat s noclehem

Vážení,
čeká nás prodloužený víkend a řada lidí se chystá přijet pomáhat do zasažených obcí na jižní Moravu. Připomínáme proto aktualizovaná základní pravidla, na která musí dobrovolníci dbát, zpracované Jihomoravským krajem.
Kompletně zde:

1/ Nahlaste se na jedné ze 2 základen
Kulturní dům Hodonín
Parkoviště na letišti u Břeclavi
Z obou míst vyjíždí do obcí kyvadlová doprava. Koordinátoři budou dobrovolníky posílat tam, kam je zrovna potřeba.

2/ Zaparkujte mimo obec
Nejlépe u hodonínského kulturního domu a letiště u Břeclavi, kde jsou odstavná parkoviště. Do obcí bude pak dobrovolníky svážet kyvadlová doprava. Do obcí platí zákaz vjezdu! Potřebujeme volné silnice pro těžkou techniku.

3/ Nevozte materiální pomoc
Jídla, pití, oblečení, drogerie je na skladech dost.

4/ Řemeslníci vítáni
Poptáváme řemeslníky, nejlépe s vlastním nářadím. Ostatní dobrovolníky prosíme zejména o pomoc s úklidem v okolí obcí – na polích, vinicích..

5/ Dodržujte bezpečnost
Při práci i pohybu v obci či terénu buďte opatrní. Mějte pevnou obuv, pracovní oblečení, rukavice.

 6/ Nevolejte starostům
Na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi máme koordinátory, kteří mají vždy aktuální informace, co je potřeba a kde. V každé obci je navíc infostánek, kde se lze domluvit, kam vyrazit.

7/ Ideálně se po práci vraťte domů
Pro dobrovolníky sice bude k dispozici provizorní servisní zázemí, jako jsou například sprchy, místo na přespání ale garantovat nemůžeme. Budeme rádi, pokud přijedete vždy ráno a po práci se vrátíte domů či na místo, kde jste ubytovaní.

Pobočka České Spořitelny

publikováno

Vážení klienti České spořitelny,
pobočka Police nad Metují, Nádražní 377 bude od 9. července 2021 trvale v provozu bez pokladny.
V souvislosti s tím provedeme instalaci nového bankomatu pro výběr i vklad hotovosti – pobočkový bankomat proto bude od 9. do 16. července 2021 mimo provoz.
Od 17. července 2021 bude možné hotovost opět vybírat a vkládat – v pobočkovém bankomatu dostupném 24 hodin denně.
Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz, i veškeré operace s vkladní knížkou, vyřídíte v naší pobočce  Broumov,  Mírové náměstí 52.
Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Police nad Metují zachováme beze změny, v aktuálně platné otevírací době:
pondělí, středa                  9.00-12.30, 13.30-17.00
úterý, čtvrtek, pátek          9.00-12.30, 13.30-16.00

Omlouváme se Vám za případné nepohodlí, které může v době přeinstalace bankomatu nastat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Martina Suchomelová
oblastní ředitelka retailového bankovnictví

Radnice informuje - červen

publikováno

Milí Poličáci,
v oblasti postižené ničivým tornádem spolupracujeme a podporujeme přímo obec Lužice! Město Police nad Metují odeslalo příspěvek 20.000,- Kč a zároveň domluvenou materiální výpomoc v hodnotě 10.000,- Kč. Zároveň jsou v záloze připraveni k pomoci strážníci městské policie a 12 dobrovolných hasičů. Chcete-li také Vy pomoci finanční částkou, využijte prosím níže uvedený účet. Každá koruna se počítá. Moc děkujeme! 
https://www.luziceuhodonina.cz/
Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín
IBAN CZ4301000001233116370277
Všem dárcům děkujeme.

Mstitel - letní kino
pátek 2. 7. 2021 od 21:45 Víceúčelové sportoviště / Komedie. Česko, 2021, 93 min. Vstupné: 100 Kč. Uvedený čas je orientační, začínáme po setmění. Změna programu vyhrazena. V případné nepříznivého počasí se promítání ruší. Aktuální informace před projekcí na tel. 602 645 332. www.policko.cz a fb.com/pellyhodomy. Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti proradné překážky.

Volná místa na letních kempech Klučanka Dědov
Více info zde

Změna jízdních řádů

publikováno

Změny jízdních řádů – Policko
Od 13.6.2021 dojde ke změně jízdního řádu autobusů na linkách na Policku. Změny jsou provedeny dle návrhů projednaných na DSO se zaměřením na zatraktivnění dopravy pro turisty spočívající v provázanosti linek Machov – Suchý Důl, rozšíření obsluhy Hvězdy, zavedení přepravy kol, zavedení přímých spojů z Police n. M. do Adršpachu apod.

Stomatologická pohotovost ve dnech 12. - 13. 6. 2021
Upozorňujeme, že ve dnech 12. – 13. 6. 2021 bude stomatologickou pohotovost vykonávat MUDr. Lukáš Neoral ml. na Zdravotním středisku v Polici n. M.
Kontakt: 491 541 654 nebo 602 333 427.

Radnice informuje - červen

publikováno

Prodej ryb do odvolání ZRUŠEN
Rybáři MO-ČRS v Polici n. M. oznamují, že kvůli likvidaci ohniska nemoci ryb VHS jsou všechny prodeje do odvolání zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Z - BOX nově v Polici n. M.
V Polici nad Metují byl naistalován Z-Box jedná se o bezkontaktní místo Zásilkovny.
Z-Box je umístěn za Pellyho domy naproti autobusovému nádraží. Od 4.6.2021 bude viditelný mezi výdejními místy a půjde do něj objednávat své zásilky, od 7.6.2021 bude zavážen. V příloze najdete informační leták s krátkým návodem.
Níže návod na youtube:
https://www.youtube.com/watch? v=gGM4kaAPxNM

SKI Police n. M., z.s. pořádá 38. ročník silničního běhu OD PÍPY K PÍPĚ ve středu 2. června 2021 v 18.00 hodin před klubem Krčma v Polici n. M. 
Délka tratě 7,8 km, cíl před hostincem U Lidmanů. Převoz zavazadel zajištěn. 
Propozice zde

Radnice informuje - květen

publikováno

Mytí kontejnerů na území Police n. M.
Oznamujeme, že ve středu 26. května 2021, proběhne na celém území města Police nad Metují, na všech veřejných stanovištích tříděného odpadu, umytí kontejnerů na bioodpad, plasty a papír. Předem se omlouváme za krátkodobé omezení užívání kontejnerů a případné dopravní komplikace.

Město Police nad Metují ve spolupráci s Muzeem papírových modelů za podpory dalších subjektů pořádá ve čtvrtek 27. května 2021 od 19 hodin na sále ZUŠ v Polici n. M. přednášku Heleny Matyášové o Hanuši Wihanovi.
Polického rodáka představí nejen jako geniálního violoncellistu, ale třeba i jako výjimečného pedagoga.  Aktuální pandemická situace už umožňuje přítomnost veřejnosti. Dobrovolné vstupné bude určeno na údržbu Wihanova hrobu na Olšanských hřbitovech. Zároveň bude možné přímo na místě koupit textů ke stému výročí úmrtí Hanuše Wihana.

Nabídka letní brigády koupaliště 2021
Hledáme pracovníka na pozici: Plavčík/plavčice v Polici n. M. ve věku dovršení 18 let.
Dále nabízíme brigádu: Pokladní koupaliště
Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel. č.: 602 464 504 p. Ivo Hambálek nebo email: hambalek@tspolice.cz 

Opravy závad komunikace II/303 v Pěkově

publikováno

Po letošní zimě se v průjezdním úseku II/303 v Pěkově objevily na několika místech vážné poruchy povrchu. V rámci reklamačního řízení dojde nyní k opravě těchto závad.
Práce budou probíhat při částečné uzavírce komunikace v době od 24. 5. 2021 do 4. 7. 2021, a to postupně po jednotlivých místech od č. p. 157 cca 750 m ve směru na Broumov na třech místech. Objízdná trasa bude vedena vždy po volné polovině vozovky.

Podle povolení uzavírky bude provoz při provádění pracovních činností řízen kyvadlově pověřenými osobami v reflexních vestách, vybavených audio-pojítky. Mimo pracovní činnosti bude provoz kyvadlově řízen provizorní světelnou signalizací.

V příloze této zprávy předkládáme rozhodnutí o povolení uzavírky.