Novinky z našeho Hlavňova

Městská kompostárna bude vzhledem k vývoji počasí a aktuální potřebě otevřena i poslední dvě soboty v měsíci listopadu, tedy 21. a 28. 11. 2020.

Městská kompostárna

publikováno

Město Police nad Metují a provozovatel městské kompostárny oznamují, že vzhledem k vývoji počasí a aktuální potřebě bude městská kompostárna otevřena i poslední dvě soboty v měsíci listopadu, tedy 21. a 28. 11. 2020.

Oprava prameníku Jůlinka

publikováno

Upozorňujeme občany, že tento čtvrtek a pátek 19. a 20. listopadu nebude možné čerpat vodu z pramene Jůlinka. Důvodem je oprava odtokového kanálu.

Děkujeme za pochopení.

Vývoz popelnic

publikováno

Vážení občané,
z technických důvodů se dnes nevyvezly všechny popelnice v obci. Bude provedeno v zítřejších dnech. Děkujeme

Nový pneuservis v Husově ulici

publikováno

V areálu bývalého komunálu v Husově ulici je nově otevřen pneuservis Viva. Otevírací doba je od 6 do 17 hodin. Rezervace je možná na telefonním čísle 775 135 240.

Polický měsíčník - listopadové vydání

publikováno

Vážení občané, dovolujeme si váš upozornit, že dnes vyšlo listopadové číslo Polického měsíčníku a je vzhledem k současné situaci zdarma. Výdejní místa jsou:
Tabák - Masarykovo náměstí
Knihkupectví Kohl – Komenského náměstí
Novinový stojan umístěný pod radnicí na Masarykově náměstí

Kontejner na zeleň

publikováno

Vážení občané, oznamujeme, že ve dnech 30. října - 18. listopadu 2020 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na obvyklých místech velkokapacitní kontejner pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tento kontejner není určen pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejner naplňte pouze do jeho kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle něj!

Provoz sběrného dvora a městské kompostárny

publikováno

Ve středu 28. října 2020, bude z důvodu státního svátku zavřený odpadový sběrný dvůr a městská kompostárna.
Děkujeme za pochopení.

Radnice informuje - říjen

publikováno

Vážení občané,
upozorňujeme, že na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření, vydaném v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, došlo k dalšímu OMEZENÍ ŽIVOTA VE STÁTĚ.

 Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
9. cest za účelem vycestování z České republiky,
10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

·         členů domácnosti,

·         zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

·         osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

·         osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

·         dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Žádáme Vás o respektování a dodržování těchto opatření, vyzýváme k vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Nedodržování těchto opatření nyní skutečně nelze považovat za hrdinství! Věřím, že během příštího týdne pocítíme první náznaky zpomalování šíření nákazy, což by nám mohlo nalít do žil potřebný optimismus, a mohlo by znamenat naději stran blížícího se postupného uvolňování omezujících opatření.
Buďme rozumní a já věřím, že to zvládneme!
Jirka Škop, místostarosta

 

Upozorňujeme také na omezení některých služeb ve městě, více naleznete na tomto odkazu.

Výzva radnice

publikováno

Vážení občané,
obracíme se na Vás v této nelehké době, a stejně jako řada politiků a významných osobností Vás prosíme o to, abyste se v těchto dnech snažili chovat maximálně odpovědně.

Odpovědným chováním chráníme ty, pro které virus znamená nebezpečí. Odpovědným chováním pomůžeme zdravotníkům kapacitně zvládnout současný stav a zajistit potřebnou péči pro pacienty s těžším formami onemocnění.

Poslední vládní opatření jsme vzhledem k vážnosti situace nuceni respektovat, každý z nás má jistě právo tato opatření kritizovat, nicméně bez omezení sociálních kontaktů, bez dodržování základních pravidel (ruce – roušky – rozestupy), se život do normálních kolejí bude vracet jen těžko.

Současná pandemie se dotýká nás všech. Je i na každém z nás, jak ji zvládneme.

Lékaři a zdravotnický personál Vám prostřednictvím této zprávy děkují za pomoc!
Jirka Škop, váš místostarosta

Omezení dopravní obslužnosti od 19. 10. 2020 (COVID)

publikováno

Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR, díky kterému došlo od středy 14. 10. 2020 k uzavření také základních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od pondělí 19. 10. 2020 k omezení provozu veřejné autobusovédopravy. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“. V železniční dopravě dochází ke stejné změně, kdy bude dočasně omezen provoz školních spojů a navícpřipravujeme ve spolupráci s dopravcem ČD a.s. omezení víkendových spojů na některých tratích s ohledem na klesající přepravní potřeby. O dalších případných krocích Vás budeme dále informovat.
Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že jízdní řády autobusové a železniční dopravy (včetně aktuálního dopravní spojení) pro Vámi zvolené časové období, naleznete na:
www.idos.cz.
V příloze Vám zasíláme stručný leták, který obsahuje základní informace o této změně. V současné době bylo rozhodnuto, že tento leták až do odvolání plně nahrazuje výlep jízdních řádů na zastávkách. Prosíme Vás o informování občanů o této změně Vámi zvolenou vhodnou formou. 
Děkujeme za pochopení a přejeme Všem pevné zdraví v této nelehké době.


Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Opatření MěÚ Police nad Metují platná od 12. 10. - 25. 10. 2020

publikováno

Informujeme veřejnost o opatřeních, která zavádí MěÚ Police nad Metují na základě usnesení vlády ČR. 

Více informací naleznete na tomto odkazu nebo na webových stránkách města.

Sběr železného šrotu

publikováno

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov oznamuje, že v sobotu 17. října bude proveden sběr železného šrotu.

Sběr začne v 9 hodin a hasiči postupně objedou celý Hlavňov. Pokud se chcete zbavit starého železa, připravte si odpad a hasiči ho v sobotu 17. října vyzvednou. V případě, že máte větší množství předmětů, nebo je pro Vás problémem jejich hmotnost, kontaktujte dopředu některého ze členů sboru.

Podporujeme strom roku - jabloň z Machovské Lhoty/Tajné hlasování končí 11. října 2020

publikováno

V době neveselé je potřeba zůstat pozitivní a radovat se i z malých věcí. Jednou z těchto malých věcí je podpora jabloně ze zahrady pensionu U Lidmanů v Machovské Lhotě v rámci celostátní ankety Strom roku! Jabloň od "Lidmanů" je na dosah tomuto ocenění. Bez vaší pomoci to ale nepůjde.

Co můžete udělat?

Budete-li chtít, můžete zaslat SMS ve tvaru DMS STROM8 30 na tel. číslo 87777 nebo hlasujte online zde: 
https://www.stromroku.cz

Darem, který svým hlasem poskytnete, investujete do budoucnosti nás všech. Díky vašemu hlasu v hodnotě 30 Kč se ošetří stromy, které péči opravdu potřebují, a vyrostou také stromy nové, jež pomohou zadržet vodu v krajině a zlepšit kvalitu ovzduší. Vybrané peníze totiž Nadace Partnerství použije na nové výsadby a další péči o stromy.

Hlasovat můžete i vícekrát, vždy však zasílejte hlasy jednotlivě.

Jelikož propagace jabloně a MAS na akcích je v dobách vládních opatření proti koronaviru velmi omezená, vytvořili jsme na podporu jabloně píseň (ZDE na facebooku: https://www. facebook.com/masstolovehory/ videos/3472764896143242
nebo ZDE na youtube: https://www. youtube.com/watch?v= 6Kv1FBarTjQ). Prosíme, šiřte video mezi své známé a hlasujte pro jediný ovocný strom ve finále.

Každé sdílení písničky, každé šíření informace o možnosti hlasovat pro jabloň zviditelňuje i MAS jako takovou a její činnost. Píseň by nevznikla, nebýt nadšení místních lidí, kteří jabloň dovedli až do finálového hlasování. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří jabloň u Lidmanů v anketě Strom roku podporují. Mezi nimi výrazně i naši členové - starosta Machova pan Krtička a ředitelka ZŠ a MŠ Machov Hana Lelková. Dále bychom chtěli poděkovat také těm, kteří dali vzniknout přímo této písni: skupina HOP TROP – Jaroslav Samson Lenk, Jaromír Vondra, Ladislav Kučera (autoři hudby – v originále píseň Jonatán) Michaela Rejchrtová (text) DAMTRIO – Helena Rubáčková, Míla Vernerová, Lenka Jurigová (zpěv a hudba) Dominik Dvorský (hudba, audio, video) Autoři fotografií: Marek Olbrzymek (Nadace Partnerství), Dominik Dvorský.

Jirka Škop

Radnice informuje - změny kvůli vyhlášení nouzového stavu

publikováno

Milí spoluobčané,
od dnešního dne platí na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů a zároveň na dobu 14 dnů vládní opatření, kterými se zakazují a omezují některé činnosti, zde zkrácený výtah:

s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020:
1.       se zakazují
a.       hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, účasti na svatbě a pohřbu
koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek
2.       se omezují
divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, každý účastník akce má určeno místo k sezení a účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry,
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, účastní se pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích v maximálním počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště,
účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše 100 osob a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
provoz provozovny stravovacích služeb tak, že provoz je od 6.00 do 22:00 hod., u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků, mezi stoly je odstup alespoň 1,5 metru,
 
Úplné znění vládního opatření najdete na: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Nebojte se vyrazit za kulturou. Všude dbáme na platná opatření a přistupujeme k nim zodpovědně. Je ale spousta změn, sledujte prosím webové stránky: https://www.policko.cz/cs
nebo facebookový profil, případně se přihlaste k odběru infomailu.

Prosím přidejte si k deklarovaným 3R (ruce, roušky, rozestupy) ještě jedno R, a tím je rozum! Buďme zodpovědní, dodržujme nařízení, ale nezapomínejme u toho přemýšlet.

Jirka Beran

Zde naleznete aktuální změny - kultura ŘÍJEN 2020 Police nad Metují  

Radnice informuje - září

publikováno

MUDr. M. Výravská ve dnech 29. 9. - 2. 10. 2020 NEORDINUJE
Oznamujeme, že z důvodu nemoci a karantény je ordinace MUDr. Marcely Výravské v týdnu od 29.9. do 2.10. 2020 UZAVŘENA. Ordinujeme pouze telefonicky. Ošetření akutních případů bude zajištěno na dětském oddělení
v Náchodě.

Oznamujeme, že z důvodu prevence šíření koronaviru se 1. října neuskuteční plánovaná oslava Mezinárodního dne seniorů v Pellyho domech.
Den seniorů uskutečníme v příštím roce, všichni pozvaní účastníci se těší na setkání s vámi v náhradním termínu.

Muzeum papírových modelů Vás zve na výstavu Kamily Duchatschové Sochy svatých v Polici. Výstava bude otevřena od pátku 2. října podle otevírací doby Muzea. Vstupné dobrovolné. Plánovaná vernisáž se kvůli zhoršené epidemiologické situaci neuskuteční. Výstava potrvá do neděle 25. října.

Stavební práce - účelová komunikace Pěkov
V pondělí 5. 10. 2020 zahájí společnost BEZEDOS s. r. o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí stavební práce opravy účelové komunikace ÚK74 v Pěkově. Prosíme tedy občany sousedních, nebo dotčených pozemků o vstřícnost a pochopení.
Termín dokončení prací je stanoven do 31. 10. 2020. Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla:
Za společnost BEZEDOS s. r. o.
Ing. Tomáš Silvan tel. 606 671 903 e-mail: tomas.silvan@bezedos.cz
Petr Hejnyš tel. 725 538 507 e-mail: petr.hejnys@bezedoscz
Za město Police nad Metují
Jan Sýkora tel.: 778 733 323 e-mail: sykora@policenm.cz
Mgr. Jiří Škop tel.: 606 719 554 e-mail: skop@policenm.cz

POZOR! ZMĚNA VOLEBNÍCH OKRSKŮ do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

 

Radnice informuje - září

publikováno

Důležité upozornění - Změna stomatologické pohotovosti ve dnech 26. a 27. 9. 2020
26. 9. MUDr. Ladislav Růžička, Poliklinika Broumov, 603 479 084
27. 9. MUDr. Ludvík Neoral st., Zdravotní středisko Police n. M., 602 333 452

Podzimní jízda historických vozidel
sobota 26. 9. 2020 Police nad Metují, start v 9:00 hod z Masarykova náměstí.
Pořádá Klub historických vozidel Metuje.

Pivní triatlon 2020
SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod, za podpory města Police nad Metují s podporou sponzorů pořádá další ročník triatlonu určeného opravdu všem příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi. Datum: 26. září 2020 Místo: Fotbalové hřiště v Hlavňově
12:00 - 12:45 prezentace, výklad trati, 13:00 hromadný start běhu, 16:30 - vyhlášení výsledků, předání cen.
Akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let, startovné 200,- Kč za každého účastníka, akce se koná za každého počasí a účast na vlastní nebezpečí.

ZO ČZS Police nad Metují pořádá PODZIMNÍ VÝSTAVU
Výstava regionálních výpěstků, podzimních dekorací, hub, loveckých trofejí a odborných knih a časopisů se uskuteční ve dnech 24. a 25. září 2020 na sále Pellyho domy vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Doprovodný program ve čvrtek: od 16.00 hodin Beseda s Luďkem Grohem a od 17.00 hodin.
Přednáška RNDr. Jana Wiplera na téma "Ohrožené druhy hub do kuchyně nepatří".

Na vědomost se dává, že v sobotu 26. září roku 2020 konati se bude, další již 30. ročník slavné Garden party
Panstvo shromáždí se o druhé hodině po poledni na Polickém rynku. Poté se špacírem vydá ku restaurantu Hvězda.

Trochu humoru od Milana Vítka - retro výstava
16. - 30. 9. 2020 Pellyho domy / Retro výstava z tvorby Milana Vítka, kterého bavilo bavit lidi. Výstava otevřena: pracovní dny 8:30 - 17:00, soboty 8:30 - 15:00 hod

Kulturní akce na září

publikováno

Jeden svět Police nad Metují 2020
19. - 20. 9. 2020 Kolárovo divadlo / Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech proběhne v Kolárově divadle. Během dvou festivalových dnů promítneme osm filmů, včetně oceňovaných snímků Země medu, Pro Samu a Autoportrét nebo českých dokumentů Psí láska a Žal žen. Projekce doplní debaty, farmářská burza, výstava nebo festivalová kavárna.
Více informací na:
http://www.jedensvet.cz/2020/police-nad-metuji; https://cs-cz.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji/

Krčma - oslava 300 let
sobota 19. 9. 2020 od 14:00 Police nad Metují / Připomínka významného výročí hostince Krčma. Kulturně společenské odpoledne s hudbou, kolotočem pro děti, dobrým jídlem a pitím.
Připomínka významného výročí hostince Krčma. Kulturně společenské odpoledne s hudbou, kolotočem pro děti, dobrým jídlem a pitím.
V prodeji bude limitovaná edice pivních půllitrů s motivem výročí Krčmy.
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PROGRAM:
14:00 - slavnostní zahájení, nástup Ostrostřelecké gardy polické
14:15 - o překvapení se postará Ostrostřlecká garda
1430 - Swing Sextet Náchod
15:30 - Dam Trio
16:30 - Kamarádi osady 5
Změna vyhrazena.
Akce se koná za každého počasí. Konání akce bude spojeno s dopravními omezeními v části ulice Ledhujská. Objízdná trasa bude značena.

Teplicko-adršpašská 33
Zveme Vás v sobotu 19. 9. 2020 na 31. ročník turistického pochodu Teplicko-adršpašská 33. Pochodu s tradicí od roku 1977. Pochodu pro radost, která vás provede po Teplicko-adršpašských skalách a jejich přilehlém okolí.

 

Mimořádné opatření - povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách

publikováno

Vážení spoluobčané,

nařízením Ministerstva zdravotnictví je od dnešního dne, tj. 10.9.2020 nařízeno povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách po celé České republice.

Základní výjimky:

domácnosti, mateřské školy, učebny škol – mimo společných prostor,
děti do dvou let věku,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
hospitalizovaní pacienti, klienti zařízení sociálních služeb
zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na jednom místě, pokud pracují ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
Kompletní znění nařízení Ministerstva zdravotnictví zde:

Mimořádné opatření

Děkuji Vám za ohleduplnost a zodpovědný přístup k nastalé situaci.

J. Beran, starosta

Čištění komínů

publikováno

Vážení občané,
ve dnech : pondělí a úterý : 14. a 15. září budou v obci prováděny kominické práce panem Fulkou, zájemci o tuto službu se můžou přihlásit u Milan Rottera do neděle 13.září

telefon : 724 543 500

Oslava obnovení činnosti TJ Sokol Hlavňov

publikováno

TJ Sokol Hlavňov si vás dovoluje pozvat na oslavu 60. výročí obnovení činnosti. Akce se koná 5. září od 13:00 na hřišti.

2020_08_31_sokol_pozvanka_oslavy_60_let.png (161 KB)