Novinky z našeho Hlavňova

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov zve všechny na oslavy výročí 140 let od založení sboru. Více informací v pozvánce na webu SDH.

Pozvánka na oslavy výročí 140 let od založení SDH Hlavňov

publikováno

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov zve všechny na oslavy výročí 140 let od založení sboru. Více informací v pozvánce nebo na webu SDH.

2023-05-04_140let_sdh_pozvanka.png (304 KB)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu sportovní akce "Běh na Hvězdu"

publikováno

Upozorňujeme na dočasné omezení provozu dne 17. 6. 2023 z důvodu konání sportovní akce "Běh na Hvězdu". Více informací na webu města Police nad Metují zde.

Informace k uzavírce komunikace č. II/303 v části přes Pěkov

publikováno

Od 29. 5. 2023 bude zahájena reklamační oprava komunikace č. II/303 v části průjezdního úseku přes Pěkov. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky, přičemž dokončení prací se předpokládá nyní do 30. 6. 2023 (dodržení termínu mohou ovlivnit klimatické podmínky, nebo skutečný stav spodních konstrukcí vozovky pod jejich odkrytí).

Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Stavební práce bude realizovat firma COLAS CZ, a.s. Oprava bude prováděna v délce 1,3 km s tím, že počátek úseku je na úrovni pěkovské hasičárny, a konec úseku je za restaurací U Laudona.

V tuto chvíli je vyjednána náhradní autobusová doprava ze zastávky Pěkov – Hony, a to jak ve směru na Broumov, tak ve směru Náchod (s přestupem v Jetřichově). Zastávka Pěkov – střed bohužel po dobu uzavírky obsluhována nebude.

Odjezdy ze zastávky Pěkov – Hony: 5:02, 6:27, 6:57, 10:00, 13:00, 14:26, 15:30, 16:30, 18:00. O víkendu v 10:57 a 18:00.

Odjezdy z Broumova na Hony 4:45, 6:10, 6:40, 9:45, 12:45, 14:10, 15:15, 16:15, 17:45. O víkendu 10:40, 17:45.

Silniční Sudety 2023 - 21. 5. 2023

publikováno

V neděli 21. 5. 2023 se konají silniční cyklistické závody Silniční Sudety 2023. Trasy obou závodů (dlouhá a krátká trasa) povedou i přes Polici nad Metují. Pelotony budou zajištěny policejním doprovodem, stejně tak budou zajištěny některé větší křižovatky.

Pořadatelé si dovolují požádat o ostražitost. V době průjezdu městem, prosím, dbejte pokynů pořadatelů a policistů, nevstupujte a nevjíždějte do jízdní dráhy pelotonu.

Obě trasy začínají v Broumově v době od 10:00 do 10:10, konec závodu je okolo 17 hodiny.

Mobilní pobočka VZP v Polici nad Metují

publikováno

Mobilní pobočka VZP je realizována ve spolupráci s městem Police nad Metují a bude k dispozici v přízemí městského úřadu dne 29. 5. 2023 v době od 8-11:30 a od 12-16 hodin.

V rámci mobilní pobočky budou poskytovány služby:
- nabídka a zpracování aktuálních příspěvků z Fondu prevence
- příjem a zpracování dokladů veřejného zdravotního pojištění od pojištěnců, zaměstnavatelů, poskytovatelů zdravotních služeb
- řešení požadavků pojištěnců ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění
- aplikace Moje VZP
- přehledy OSVČ

Zubní pohotovostní služba dne 8.5.2023 v oblasti Náchodsko-Jaroměřsko NEBUDE ZAJIŠTĚNA

publikováno

Zubní pohotovostní služba dne 8.5.2023 v oblasti Náchodsko-Jaroměřsko NEBUDE ZAJIŠTĚNA (ze zdravotních důvodů). Zubní pohotovost dne 8.5.2023 bude sloužena v dalších 7 oblastech v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (viz příloha – označeno žlutě).

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rozšíření komunikace

publikováno

Od 15. 5. 2023 do 31. 8. 2023 bude v Polici nad Metují, v ulicích Na Sibiři a Smetanova omezen provoz. Více info ve vyhlášce a v nákresu.

Informace k reklamační opravě komunikace II/303 v Pěkově

publikováno

Od 29. 5. 2023 bude zahájena reklamační oprava komunikace č. II/303 v části průjezdního úseku přes Pěkov. Oprava bude prováděna nakonec za úplné uzavírky, přičemž dokončení prací se v tuto chvíli předpokládá do 30. 6. 2023 (dodržení termínu mohou ovlivnit klimatické podmínky, nebo skutečný stav spodních konstrukcí vozovky po jejich odkrytí).

Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Stavební práce bude provádět firma COLAS CZ, a.s. Podle informací zástupce této společnosti, Ing. Jana Neradílka, byla divize firmy, která původně realizovala rekonstrukci průjezdního úseku, rozpuštěna, a na místo budou nasazeni zkušení pracovníci, neboť je zájmem firmy uvést stavbu do stavu, v jakém bude schopna fungovat po další desítky let. Oprava bude prováděna v délce 1,3 km s tím, že počátek úseku bude na úrovni pěkovské hasičárny, a konec úseku je za Restaurací U Laudona.


Přesto, že jsme za město usilovali o zajištění kyvadlového průjezdu opravovaným úsekem, budou práce prováděny při úplné uzavírce komunikace. Doprava mezi Policí a Broumovem tak bude probíhat po objízdné trase přes Lachov – Bohdašín – Jetřichov.

Úplná uzavírka komunikace je nezbytná pro rychlé provedení opravy, v případě částečné uzavírky by si oprava vyžádala více času, což by v konečném důsledku mělo větší negativní dopad na život v obci.

Technologicky bude stavba provedena tak, že po odfrézování asfaltového krytu vozovky dojde v polovině jednoho jízdního pruhu k odebrání konstrukčních vrstev vozovky a obnově stabilizační vrstvy. Práce budou prováděny z druhé (volné) poloviny vozovky. Po dokončení prací bude obnovena vrstva betonové stabilizace, a následně položena podkladní vrstva asfaltu (předpoklad 14. 6.). Poté se bude pracovat stejným postupem na druhé polovině vozovky. Ke konečnému položení asfaltových vrstev by mělo dojít 29. 6. (pokladní vrstva) a sjednocující vrstva v celé šíři 30. 6. 2023.

V tuto chvíli budeme jednat s organizátorem veřejné dopravy o zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu stavby, aby v době uzavírky komunikace bylo zajištění dojíždění do škol, do zaměstnání nebo k lékaři.

Závěrem, přestože město není investorem této stavby, a nemá reálnou možnost ovlivnit termíny či způsob provádění prací, si touto cestou dovolím požádat občany a řidiče, aby měli pro zvolený postup prací pochopení, a obrnili se po dobu jednoho měsíce potřebnou trpělivostí.

Mgr. Jiří Škop
starosta

Provoz kompostárny a sběrného dvora ve dnech státních svátků

publikováno

Oznamujeme občanům, že ve dnech 1. a 8. května 2023 budou z důvodu státního svátku zavřeny městský odpadový sběrný dvůr a městská kompostárna. Děkujeme za pochopení.

Sezonní biokontejner na zeleň

publikováno

Oznamujeme že ve dnech 21. dubna - 12. května 2023 bude pro hlavňovské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaven na kontejner pro uložení biologického odpadu rostlinného původu.

Kontejner bude nejdříve umístěn no dolejším konci obce v obvyklých místech a kolem 3.5. dle vytíženosti kontejneru bude umístěn do horní části obce (točna).

Připomínáme že kontejner je určen pouze pro bioodpad (listí, zeleň, větve do průměru 5cm,....) a není určen pro ukládání pařezů, stavebního řeziva a jiných materiálů.
V případě pochybností co do kontejneru ukládat nebo neukládat, prosíme, kontaktujte kteréhokoliv člena osadního výboru.

Přechodné uzavření prodejny Penny Marketu

publikováno

Společnost Penny Market oznamuje, že z důvodu rekonstrukce prodejních prostor bude od pátku 21. 4. 2023 od 18 hodin uzavřena prodejna v Polici nad Metují. Otevření je plánováno na 27. 4. 2023.

Sběr železného šrotu

publikováno

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov pořádá v pátek 14.4.2023 od 17 hodin sběr železného šrotu. Prosíme zájemce, aby připravili odpad na veřejně přístupném místě u svých domů či chalup. S objemnějším odpadem vám místní hasiči rádi pomohou.

Velitel: Michal Meier, tel: 603 995 671
Starosta: Michal Vacek, tel: 608 330 711

Upozornění - dočasná uzavírka průchodu a průjezdu u smuteční síně

publikováno

Zástupce stavebníka informoval aktuálně město o tom, že ve dnech 13. 3. a 20. 3. 2023 bude prostor vedle smuteční síně, tj. průchod z Komenského náměstí na sídliště, resp. vjezd do zahradnictví Zobal, obousměrně uzavřen.

Důvodem dočasné uzávěry tohoto veřejného prostranství je provádění stavebních prací na obnově střechy kláštera.

V uvedených dnech využijte jiné místní komunikace, a v případě vstupu do zahradnictví využijte vstup od Penny marketu, případně se řiďte pokyny firmy Zobal.

Děkujeme za pochopení

TJ Sokol Hlavňov - projektový den "Roboti"

publikováno

Vážení občané,
TJ Sokol Hlavňov si dovoluje Vás pozvat na zajímavý projektový den v klubovně na téma Roboti.
Více info naleznete v pozvánce:

2023-03-08_sokol_projektovy_den_roboti.png (1.34 MB)

Nabídka brigády polické koupaliště

publikováno

Technické služby, Police nad Metují, s.r.o. V Domkách 80, 54954 Police nad Metují přijmou brigádníky plavčíky, pokladní a pronájem bufetu s občerstvením.
Na hlavní sezónu červen–září. Podmínkou je dovršení 18 let.
Bližší informace naleznete v příloze zde

Pozvánka na akci Pejskarova zabijačka

publikováno

Pejskarova zabijačka se koná na dvoře společnosti PEJSKAR v pátek 17. 3. 2023, začátek akce ve 13 hodin.
Můžete se těšit na vepřové hody, ukázky bourání masa, ruční výrobu tradičních specialit spojenou s ochutnávkou výrobků (jitrnice, jelítka, ovar, pečený vepřový bok, zabíjačková polévka a další) a také na dobré pivo.
Veškeré výrobky bude možné nakoupit za zvýhodněné ceny.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Přijďte si s námi užít pěkné odpoledne! K poslechu a dobré náladě zahraje živá hudba.

Záměr prodat část pozemku p. č. 730/58 v k.ú. Hlavňov za účelem narovnání uživatelského vztahu k předmětné části pozemku

publikováno

Dokument je dostupný na úřední desce města.

Jízdní řád CDS platný od 20. 2. 2023 - odjezdy ze zastávky Police n. M.

publikováno

Upozorňujeme, že od 20.2.2023 došlo k dílčím změnám jízdních řádů v souvislosti s uzavírkou mostu ve Velkém Poříčí.
Nový jízdní řád naleznete v příloze zde.

Lékaři ZS Police n. M. - provoz o jarních prázdninách

publikováno

MUDr. Jana Bartoňová - od pondělí 20. 2. do čtvrtka 23. 2. bude RTG i UZ mimo provoz, v pátek 24. 2. bude normální ordinační den.
MUDr. Jana Čelková - od pondělí 20. do pátku 24. 2. dovolená.

Knihovna obce Hlavňov

publikováno

Vážení občané,
uvádíme pro informaci, že obec Hlavňov má fungující obecní knihovnu, o kterou se stará a zajišťuje výpůjčku knih pan Luboš Matěna.

V Hlavňovské knihovně je možnost zapůjčeni časopisů, literatury naučné, krásné pro děti a dospělé. Je zde i mnoho knih o zdejším regionu. Knihovna je stále doplňována novinkami z polické knihovny.

Návštěvní doba je každé úterý od 16:30h – 18:30h.